Carlota Akaneya és un restaurant segur
Coneix les nostres mesures contra la COVID-19.
Veure Menús

Condicions de reserva

  • La durada del dinar o sopar és de 2h 30min.
  • Es requireix puntualitat. Guardem la taula 15 minuts.
  • Reserva vàlida exclusivament per al N de persones especificades.
  • Han de respectar-se les següents Normes de conducta